Zaproszony uczestników warsztatów w Worms | Niemcy